Skauti z moravsko-ostravského oddílu číslo 1 na letním stanovém táboře ve Starých Hamrech (Beskydy) v létě 1938.  Fotografii poskytla O. Filipovi paní Jitka Radkovičová, jedna z vedoucích obnoveného českého skautingu, která se zabývá dějinami československého skautingu.  Ota Filip, coby osmiletý skaut, sedí první vlevo v druhé řadě dole.

Skauti v první, stojící řadě, vytvořili v době nacistické okupace Československa, v tak zvaném „Protektorátu Čechy a Morava“, v letech 1939 až 1945 odbojovou skupinu proti německým okupantům.  Krátce před koncem Druhé světové války, v dubnu 1945, bylo z moravsko-ostravského 1.oddílu na židovském hřbitově v Polském Těšíně popraveno pět skautů.

 

 

Tschechische Pfadfinder-Scouts, Mitglieder des 1. Mährisch-Ostrauer Scoutgruppe im Zeltlager in Staré Hamry, Mährische Beskiden, Sommer 1938.  Das Foto schickte O. Filip Frau Jitka Radkovičová aus Prag, die sich mit der Geschichte des tschechoslowakischen Scoutings beschäftigt.  Ota Filip, damals acht Jahre alt, sitzt als erster von links in der zweiten Reihe unten.

Die in der ersten Reihe oben stehenden Scouts gründeten in der Zeit der nazistischen Okkupation der Tschechoslowakei in den Jahren von 1939 bis 1945 im so genannten „Protektorat Böhmen und Mähren“ eine Widerstandgruppe.  Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges, im April 1945, wurden fünf Scouts von dieser Gruppe von den Deutschen auf dem jüdischen Friedhof in Polnisch Tetschen hingerichtet.